O szlaku

 

Północny Szlak Rybacki jako szlak kulturowy jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem(produktem) w Polsce, łączącym obiekty i wydarzenia kulturalne związane z rybactwem na skalę kilku województw. Inicjatorem, a także instytucjami spełniającymi rolę koordynującą
i zarządzającą szlakiem jest 9 lokalnych grup rybackich działających  na terenie województw : pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Szlak kulturowy obejmuje tematy związane z rybactwem ( w tym z historią, tradycją
i teraźniejszością rybołówstwa), akwakulturą, ichtiologią i ekologią środowisk wodnych, kulinariami rybnymi, turystyka wodną i wędkarstwem. W ramach szlaku  powstały Centra Promocji i Edukacji
( tzw. „kotwice”), po jednym na terenie każdej lokalnej grupy rybackiej. Obiekty te pełnić będą funkcje edukacyjne, szkoleniowe, promocji regionu i integracji lokalnych środowisk. Północny Szlak Rybacki może sprawić, że szeroko rozumiana kultura związana z rybactwem zostanie na nowo odczytana i stanie się istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego.

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone